Εικόνες, 1979


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Εικόνες - 1979 - Исполнители альбома
Δήμητρα Γαλάνη Димитра Галани


Песни из альбома
Θα σ' αγαπώ Я буду тебя любить