Ταξίδια

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ταξίδια
Εκτελεστής:
Αλέκα Κανελλίδου

Θέλω και πάλι μιαν αρχή,
ζωή ορκίσου
πως δε θ’ αφήσεις μια καρδιά αναστατωμένη
να περιμένει ακόμα την απόφασή σου,
θέλω και πάλι μιαν αρχή,
ζωή ορκίσου


Πήγαινέ με βρε ζωή σ’ άλλα ταξίδια,
γλίτωσέ με από τα ίδια και τα ίδια,
σ’ έναν έρωτα καινούριο να πιστεύω,
ν’ αγαπώ, να κάνω λάθη, να ξεχνώ και να ζηλεύω.


Θέλω και πάλι μιαν αρχή
κι ας είναι μάχη
που αφήνει πίκρα και σ’ αυτούς που έχουν νικήσει
σαν το μεθύσι, έτσι είν’ η αγάπη όπου υπάρχει,
θέλω και πάλι μιαν αρχή
κι ας είναι μάχη
Путешествия
Исполнитель:
Алека Канеллиду

И снова я хочу начало
Жизнь, поклянись
Что не оставишь сердце беспокойным
Ждать еще решения твоего
И снова я хочу начало
Жизнь, поклянись


Веди меня, ну, жизнь, в другие путешествия
Спаси меня от одного и того же,
В любовь новую чтобы мне верить
Чтобы мне любить, делать ошибки, забывать и ревновать


И снова я хочу начало
И пусть это битва
Что оставляет горечь и тем, кто победил
Как опьянение, такова любовь, где она существует
И снова я хочу начало
И пусть это битваTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Αλέκα Κανελλίδου
Алека Канеллиду
Aleka Kanellidoy

Поделиться: