θα με βρείς

lyrics translation from greek
line by line
by columns
θα με βρείς

Θα με βρεις στους απέραντους δρόμους
θα με βρεις με γερμένους τους ώμους
θα με βρεις

Θα με βρεις στις σκισμένες αφίσες
θα με βρεις μες στου δρόμου τις πίσσες
θα με βρεις στις βρεγμένες ημέρες
θα με βρεις στις σκοτωμένες Δευτέρες
θα με βρεις

Θα με βρεις μες στις λάσπες του κόσμου
θα με βρεις να ζητιανεύω το φως μου
θα με βρεις

Θα με βρεις στις μεγάλες πλατείες
θα με βρεις μες στις νύχτες τις κρύες
θα με βρεις με το στήθος σκισμένο
θα με βρεις μοναχό πεθαμένο
θα με βρεις

Θα με βρεις στους απέραντους δρόμους
θα με βρεις
θα με βρεις
You will find me
Lyrics:
Lakis Teazis

You will find me in the endless streets
You will find me with bent shoulders
You will find me

You will find me in the torn posters
You will find me in the road tar
You will find me in the soaked days
You will find me in the killed Mondays
You will find me

You will find me in the mud of the world
You will find me when I am begging for my light
You will find me


You will find me on the large squares
You will find me in the cold nights
You will find me with torn chest
You will find me lonely dead
You will find me

You will find me in the endless streets
You will find me
You will find meTranslated by Marina Boronina
Ты найдешь меня

Ты найдешь меня на бесконечных дорогах
Ты найдешь меня с согнутыми плечами
Ты найдешь меня

Ты найдешь меня на порванных афишах
Ты найдешь меня в дороги битуме
Ты найдешь меня в промокших днях
Ты найдешь меня в убитых понедельниках
Ты найдешь меня

Ты найдешь меня в слякоти мира
Ты найдешь меня, когда я выпрашиваю свой свет
Ты найдешь меня


Ты найдешь меня на больших площадях
Ты найдешь меня в холодных ночах
Ты найдешь меня с разорванной грудью
Ты найдешь меня одинокого умершего
Ты найдешь меня

Ты найдешь меня на бесконечных дорогах
Ты найдешь меня
Ты найдешь меняTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dhmhtrhs Mhtropanos

Поделиться: