Σ' αγαπώ

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Σ' αγαπώ

Σ' αγαπώ - δεν μπορώ
Τίποτ' άλλο να πω
Πιο βαθύ, πιο απλό,
Πιο μεγάλο!


Μπρος στα πόδια σου εδώ
Με λαχτάρα σκορπώ
Τον πολύφυλλο ανθό
Της ζωής μου.


Τα δυο χέρια μου, να!
Στα προσφέρω δετά,
Για να γείρεις γλυκά
Το κεφάλι.


Κι η καρδιά μου σκιρτά,
Κι όλη ζήλια ζητά
Να σου γίνει ως αυτά
Προσκεφάλι!


Ω, μελίσσι μου! πιες
Απ' αυτόν τις γλυκές,
Τις αγνές ευωδιές
Της ψυχής μου!


Σ' αγαπώ - τι μπορώ
Ακριβέ, να σου πω
Πιο βαθύ, πιο απλό,
Πιο μεγάλο;
To πρωτότυπο


Σ΄αγαπώ - δεν μπορώ
τίποτ΄άλλο να πω
πιο βαθύ, πιο απλό,
πιο μεγάλο!


Μπρος στα πόδια σου εδώ
με λαχτάρα σκορπώ
τον πολύφυλλο ανθό
της ζωής μου.

Ώ μελίσσι μου, πιες
απ΄αυτόν τις γλυκές,
τις αγνές ευωδιές
της ψυχής μου!


Τα δυο χέρια μου - νά!
στα προσφέρω δετά,
για να γείρεις γλυκά
το κεφάλι,

κ΄η καρδιά μου σκιρτά
κι όλη ζήλεια ζητά
να σου γίνει ως αυτά
προσκεφάλι!


Και για στρώμα, καλέ,
πάρε όλην εμέ -
σβήσ΄τη φλόγα σε με
της φωτιάς σου,

ενώ δίπλα σου εγώ
τη ζωή θ΄αγροικώ
να κυλάει στο ρυθμό
της καρδιάς σου!..


Σ΄αγαπώ - τι μπορώ
ακριβέ, να σου πώ,
πιο βαθύ, πιο απλό,
πιο μεγάλο;..
I love you

I love you! - I can't
Say nothing
Deeper, simpler,
Greater!


Before of your feet here
Longinly I scatter
The rich-petalled blossom
Of my life.


Look, my two hands,
I offer them to you, clasped
For you to lean sweetly
Your head.


My heart trembles,
All envy, begs
To become, like them,
Your pillow.


O, bee swarm, drink
From it the sweet,
Pure fragrances
Of my soul.


I love you! What can I
Tell you, dear,
Deeper, simpler,
Greater?
Original lyrics


I love you! - I can't
Say nothing
Deeper, simpler,
Greater!


Before of your feet here
Longinly I scatter
The rich-petalled blossom
Of my life.

O, bee swarm, drink
From it the sweet,
Pure fragrances
Of my soul.


Look, my two hands,
I offer them to you, clasped
For you to lean sweetly
Your head.

My heart trembles,
All envy, begs
To become, like them,
Your pillow.


and for a bed my love
Take the whole of me
Extinguish upon me the flame
Of your fire

While I close to you
I hear your life
To flow in the rhythm
Of your heart!..


I love you! What can I
Tell you, dear,
Deeper, simpler,
Greater?..Translated by Marina Boronina
Я люблю тебя

Я люблю тебя - не могу
Ничего иного сказать
Более глубокого, более простого,
Более великого!


К ногам твоим здесь
С трепетом бросаю
Пышный цветок
Жизни моей.


Две руки мои, вот!
Я тебе их предлагаю сплетенно,
Чтобы ты склонил сладко
Голову.


Сердце мое дрожит,
Все зависть, просит,
Стать тебе, как они,
Подушкой.


О, пчелиный рой мой, пей
Из него сладкие
Непорочные ароматы
Души моей.


Я люблю тебя - что я могу
Дорогой, тебе сказать
Более глубокое, более простое,
Более великое?
Оригинал


Я люблю тебя - не могу
Ничего иного сказать
Более глубокого, более простого,
Более великого!..


К ногам твоим здесь
С трепетом бросаю
Пышный цветок
Жизни моей.

О, пчелиный рой мой, пей
Из него сладкие
Непорочные ароматы
Души моей.


Две руки мои, вот!
Я тебе их предлагаю сплетенно,
Чтобы ты склонил сладко
Голову.

Сердце мое дрожит,
Все зависть, просит,
Стать тебе, как они,
Подушкой.


Как постель, милый,
Возьми всю меня,
Погаси пламя во мне
Огня твоего.

Пока я рядом с тобой,
Жизнь твою слушаю
Как она течет в ритме
Сердца твоего!..


Я люблю тебя - что я могу
Дорогой, тебе сказать
Более глубокое, более простое,
Более великое?..Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Φλέρυ Νταντωνάκη
Флери Дадонаки
Flery Ntantwnakh

Look video, clip and/or listen to audio
Ηρώ Σαΐα
Иро Саиа
Hrw Saia

Look video, clip and/or listen to audio
Δήμητρα Γαλάνη
Димитра Галани
Dhmhtra Galanh

Поделиться: