Είναι στιγμές

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Είναι στιγμές
Εκτελεστής:
Αντώνης Ρέμος

Είναι στιγμές που επιστρέφεις στο μυαλό μου
μέσα απ' το χθες να κυριεύεις το παρόν μου
Χωρίς να φταις γίνεσαι λάθος όλο δικό μου
κι ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές
χωρίς να φταις, χωρίς να φταις


Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα
Είναι στιγμές που δεν μπορώ χωρίς εσένα
Είναι στιγμές που σε ζητώ απεγνωσμένα
Είναι στιγμές

Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα
μέσα μου δες, είμαι μισός χωρίς εσένα
Μνήμες παλιές σ' αναζητούν απεγνωσμένα
είναι στιγμές, όλη μου η ζωή είναι στιγμές


Είναι στιγμές που ξανά γίνεσαι ανάγκη
ξυπνάς ευχές που καταλήξαν αυταπάτη
και οι πληγές αιμορραγούν και στάζουν δάκρυ
και ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές
χωρίς να φταις, χωρίς να φταις
There are moments
Performer:
Antonis Remos

There are moments, when you return to my mind
from yesterday to conquer my present
without you being to blame you become my own mistake
and guilt that I love you sometimes
without you being to blame, without you being to blame.


There are moments, when truth resembles a lie
there are moments, when I can't be without you
there are moments, when I look for you desperately
there are moments

There are moments, when truth resembles a lie
look inside me, I am half without you
old memories search for you desperately
there are moments, my whole life is moments.


There are moments, when you become a need again
you wake up wishes, which ended up as delusion
and the wounds bleed, and tears drop,
and guilt that I love you sometimes
without you being to blame, without you being to blame.Translated by Marina Boronina
Бывают моменты
Исполнитель:
Антонис Ремос

Бывают моменты, когда ты возвращаешься в разум мой
Из вчера, чтобы владеть настоящим моим
Без вины становишься ошибкой всей моей
И вина, что я тебя люблю иногда
Без твоей вины, без твоей вины.


Бывают моменты, когда правда похожа на ложь,
Бывают моменты, когда я не могу без тебя,
Бывают моменты, когда я тебя ищу, отчаявшись,
Бывают моменты,

Бывают моменты, когда правда похожа на ложь,
Внутрь меня глянь, я - половина без тебя,
Память старая тебя разыскивает, отчаявшись,
Это моменты, вся моя жизнь - это моменты.


Бывают моменты, когда ты снова становишься необходимостью,
Пробуждаешь желания, что завершились самообманом,
И раны кровоточат, и капают слезы
И вина, что я тебя люблю иногда
Без твоей вины, без твоей вины.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song There are moments (Είναι στιγμές) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Αντώνης Ρέμος
Антонис Ремос
Antwnhs Remos

Поделиться: