Και γεια χαρά

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Και γεια χαρά

Πάρε την καρδούλα μου για παρακαταθήκη
ναι στα σοβαρά
Πάω στην μάνα μου στη Σαλονίκη
και γεια χαρά


Παίρνω το απόγευμα την αμαξοστοιχία
ναι στα σοβαρά
τελειώσαμε, τέρμα τα αστεία
και γεια χαρά


Τα υπάρχοντά μου σου τα γράφω διαθήκη
ναι στα σοβαρά
Πάω στ' αδέρφια μου στην Σαλονίκη
και γεια χαρά
And good luck

Take my heart as heirloom
Yes, seriously
I'm going to my mother in Salonika
And good luck


I take a train in the afternoon
Yes, seriously
We have finished, end of jokes,
And good luck


Yes, seriously
I write you in the will my belongings
I'm going to my brothers in Salonika
And good luckTranslated by Marina Boronina
И всего доброго

Возьми сердечко мое в наследство
Да всерьез
Я еду к маме своей в Салоники
И всего доброго


Сажусь в обед в поезд
Да всерьез
Закончили, конец шуткам
И всего доброго


Имущество свою тебе напишу в завещании
Да всерьез
Я еду к братьям своим в Салоники
И всего доброгоTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Βίκυ Μοσχολιού
Вики Мосхолиу
Viky Mosxoliou

Поделиться: