Τάσεις καταστροφής

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Τάσεις καταστροφής

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ
Χάνεσαι κ εσύ και το μυαλό
Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα
Βλέπω το βυθό για ουρανό

Θέλεις να ξεφύγεις
Θέλεις πια να φύγεις
Όμως δε μου λες ότι τέλειωσε εδώ


Και εγώ σ' ένα ψέμα
Καταστρέφω ότι ζω


Κόβω τη νύχτα στα δύο
Για να σε βρω
Σπάω τα ρολόγια μη δείχνουν
Χρόνο νεκρό
Όπου κι αν είσαι θα έρθεις,
Δε θα χαθείς
Λείπεις κι εγώ έχω τάσεις
Καταστροφής


Λείπεις μα μπορείς, να 'σαι πάντα εδώ
Δρόμος που δεν έχει γυρισμό
Ζω στο παρελθόν σου, στο λαβύρινθο σου
Πρέπει μια έξοδο να βρω

Θέλεις να ξεφύγεις
Θέλεις πια να φύγεις
Όμως δε μου λες ότι τέλειωσε εδώ
Склонность к разрушению

Отсутствует жизнь, если ты не здесь
Пропадаешь и ты, и разум
Я дохожу до края, дохожу до предела,
Я смотрю на дно словно на небо

Хочешь убежать
Хочешь уже уйти
Но мне не говоришь, что закончилось здесь


И я во лжи
Разрушаю то, чем живу


Я разрезаю ночь напополам,
Чтобы тебя найти
Ломаю часы, чтобы они мне не показывали
Время мертвое
Где бы ты ни была, ты придешь,
Не исчезнешь
Тебя не хватает, и у меня склонность
К разрушению


Тебя не хватает, чтобы ты могла быть всегда здесь
Дорога, у которой нет возврата
Я живу в прошлом твом, в лабиринте твоем
Надо выход мне найти

Хочешь убежать
Хочешь уже уйти
Но мне не говоришь, что закончилось здесьTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Δήμος Αναστασιάδης
Димос Анастасиадис
Dhmos Anastasiadhs

Look video, clip and/or listen to audio
Λούκας Γιώρκας
Лукас Йоркас
Loukas Giwrkas

Поделиться: