Έλα να σβήσεις τη φωτιά

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Έλα να σβήσεις τη φωτιά
Εκτελεστής:
Ρένα Κουμιώτη

Αν θες ν' ακούσεις πώς χτυπά
για σένα η καρδιά μου
σκύψε μια νύχτα πάνω μου
και πάρε τα φιλιά μου.


Έλα να σβήσεις τη φωτιά
γλυκά, βαθιά μου μάτια.
πριν γίνει στάχτη όλη η γη
κι ο ουρανός κομμάτια.


Αν θες να γίνει μια βραδιά
ζωή σου η ζωή μου
έλα σαν θάλασσα βαθιά
να λούσω το κορμί μου.
Come to turn off the light
Performer:
Rena Koumioti

If you want to hear how is beating
My heart for you
Bend on me one night
And take my kisses


Come to turn off the light
My sweet deep eyes
Before whole the earth turn to ashes
And the sky - into pieces


If you want one evening
Your life to turn my life
Come, as a deep sea
For me to wash you body.Translated by Marina Boronina
Приди, чтобы погасить свет
Исполнитель:
Рена Кумиоти

Если ты хочешь услышать, как стучит
По тебе сердце мое
Склонись какой-нибудь ночью надо мной
И возьми мои поцелуи


Приди, чтобы погасить свет
Нежные, глубокие глаза мои
До того, как станет вся земля пеплом
И небо кусками


Если ты хочешь, чтобы одним вечером
Жизнью твоей стала жизнь моя
Приходи, как море глубокое
Чтобы я омыла тело твое.Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Ρένα Κουμιώτη
Рена Кумиоти
Rena Koymiwth

Поделиться: