Η πρώτη μας νύχτα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Η πρώτη μας νύχτα

Η πρώτη μας νύχτα
αργά θα κυλήσει
εσύ τ' όνειρό μου
και γύρω η σιωπή

Ποιος θα' χει το θάρρος
να πρωτομιλήσει
την πρώτη τη λέξη
ποιος τάχα θα πει


Μα αν γίνουν τα μάτια
αγάπης καθρέφτης
και το μυστικό μας
στα χείλη μας βγει

Θα πούνε τ' αστέρια
πως πήγε ένας κλέφτης
και πήρε ένα αστέρι
και το' χει στη γη
Our first night

Our first night
Slowly will flow
You my dream
And silence around

Who will have the courage
To speak first
The first word
Who will say


But if the eyes become
The mirror of love
And our secret
Will enter our lips

The stars will tell
That a thief came
And took a star
To have it on earthTranslated by Marina Boronina
Первая наша ночь

Первая наша ночь
Медленно потечет
Ты мечта моя
И вокруг тишина

У кого будет смелость
Заговорить первым
Первое слово
Кто же скажет


Но если станут глаза
Любви зеркалом
И секрет наш
В губы наши войдет

Расскажут звезды
Что пришел вор
И забрал звезду
И владеет ей на землеTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Βογιατζής
Яннис Воятзис
Yannhs Bogiatzhs

Look video, clip and/or listen to audio
Ανδριάνα Μπάμπαλη
Андриана Бабали
Andriana Mpampalh

Look video, clip and/or listen to audio
Δάκης
Дакис
Dakhs

Look video, clip and/or listen to audio
Άννα Βίσση
Анна Висси
Anna Bissh

Поделиться: