Τι θέλεις να κάνω

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Τι θέλεις να κάνω

Μου λες να κρατήσω
ψηλά το κεφάλι
μου λες να γελάσω
σαν πρώτα και πάλι
να μην σταματάω
στη μέση του δρόμου
να βγάλω τη μάσκα
τη μάσκα του πόνου


Τι θέλεις να κάνω
τι θέλεις να κάνω
πιστεύω σε σένα
σε σένα που χάνω
απ' αύριο σκέψου
που θα 'σαι που θα 'μαι
τι κι άντρας που είμαι
φοβάμαι φοβάμαι


Αν πίσω μια άδεια
καρδιά θα μου φέρεις
πως θες να σε ξέρω
πως θες να με ξέρεις
κι οι δυο που σαν ένα
η αγάπη μας δένει
θα μείνουμε τότε
δυο ξένοι δυο ξένοι
What do you want me to do

You tell me to hold
My head up high
You tell me to laugh
As at first time again
Not to stop
In the middle of the way
To take off the mask
The mask of pain


What do you want me to do
What do you want me to do
I believe in you
In you, whom I lose
From tomorrow think
Where I you will be, where I will be
So what, that I'm a man
I'm afraid, I'm afraid


If you bring back an empty
Heart to me
How do you want me to know you
How do you want you to know me
And the two, whom as one
Our love ties,
Will remain then
Two strangers two strangersTranslated by Marina Boronina
Что ты хочешь, чтобы я сделал

Ты мне говоришь держать
Высоко голову
Ты мне говоришь смеяться
Как раньше опять
Не останавливаться
Посреди пути
Снять маску
Маску боли


Что ты хочешь, чтобы я сделал
Что ты хочешь, чтобы я сделал
Я верю в тебя
В тебя, которую теряю
Из завтра подумай
Где ты будешь, где я буду
Ну и что, что я мужчина
Я боюсь, я боюсь


Если обратно пустое
Сердце ты мне принесешь
Как ты хочешь, чтобы я тебя знал
Как ты хочешь, чтобы ты меня знала
И двое, кого как единое
Любовь нас связывает,
Мы останемся тогда
Двумя незнакомцами, двумя незнакомцамиTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πάριος
Яннис Париос
Giannhs Parios

Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πλούταρχος
Яннис Плутархос
Giannhs Ploutarxos

Look video, clip and/or listen to audio
Αντώνης Ρέμος
Антонис Ремос
Antwnhs Remos

Look video, clip and/or listen to audio
Νότης Σφακιανάκης
Нотис Сфакианакис
Noths Sfakianakhs

Поделиться: