Ο έφεδρος

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ο έφεδρος
Εκτελεστής:
Μαρινέλλα

Τι γύρευες στ' αλβανικό βουνό,
μονάκριβε νησιώτη;
Και λαβωμένο κλαίει το δειλινό
την ακριβή σου νιότη


Πάει ο ήλιος, πάει κι η Αμοργός,
στα μάτια του νυχτώνει.
Κι ο έφεδρος ανθυπολοχαγός
κοιμάται μες στο χιόνι


Τα χρόνια σου καπνός τα παιδικά,
ανάσα η εφηβεία.
Στον τοίχο - ματωμένα ιδανικά -
μετάλλια και βραβεία
The reservist
Performer:
Marinella

What were you looking for on the albanian mountain
The only son islander
And the wounded sunset cries,
About your precious youth


The sun is good as lost, Amorgos is good as lost also
It's getting dark in his eyes,
And the reserve second lieutenant
Sleeps in the snow.


Your years of your childhood (are short like) smoke,
Your youth (is short like) breath
On the wall (there are) blood-stained ideals,
Medals and awardsTranslated by Marina Boronina
Резервист
Исполнитель:
Маринелла

Что ты искал на албанской горе
Единственный сын островитянин
И раненый плачет закат
Над твоей дорогой молодостью


Пропало солнце, пропал и Аморгос
В его глазах темнеет.
И младший лейтенант запаса
Спит в снегу


Твои детские годы - дым,
Юность - вздох.
В стене - окровавленные идеалы
Медали и награды.Translated by Polina Nekoz
Look video, clip and/or listen to audio
Μαρινέλλα
Маринелла
Marinella

Поделиться: