Γύρισε

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Γύρισε
Στίχοι:
Εύη Δρούτσα
Εκτελεστής:
Βασίλης Καρράς

Γύρισε
Σου λέω γύρισε


Να τ' αφήσεις όλα και να έρθεις
φοβισμένη δε μ' αρέσει να μιλάς
και αν θέλεις πλάι σου να μ' έχεις
να τ' αφήσεις όλα και να έρθεις

Να τ' αφήσεις όλα και να έρθεις
θα το φτιάξουμε το σπίτι μας ξανά
μακριά μου λες πως δεν αντέχεις
να τ' αφήσεις όλα και να έρθεις


Σπάει η φωνή μου σίδερα
πόσο σε θέλω σήμερα
χωρίς εσένα εγώ δε ζω
δεν το αντέχω.

Σπάει η φωνή μου σίδερα
πόσο σε θέλω σήμερα
τα πάντα δίνω στη ζωή
για να σε έχω.


Να τ' αφήσεις όλα και να έρθεις
και στα δύσκολα μη σταματάς
τη δική μου αγάπη να προσέχεις
να τ' αφήσεις όλα και να έρθεις
Come back
Lyrics:
Evi Droutsa
Performer:
Vasilis Karras

Come back
I tell you, come back


Leave it all and come
I don't like you to speak scared
And if you want to have me by your side
Leave it all and come

Leave it all and come
We will build our home again
You say you can't endure (being) far away from me
Leave it all and come


My voice breaks fetters
How much I want you today
I don't live without you
I cannot endure it

My voice breaks fetters
How much I want you today
I give everything in the life
To have you


Leave it all and come
And don't stop at the difficulties
Take care of my love
Leave it all and comeTranslated by Marina Boronina
Вернись
Исполнитель:
Василис Каррас

Вернись
Я говорю тебе, вернись


Оставь все и приходи
Испуганная ты мне не нравишься когда говоришь
И если хочешь, чтобы рядом с тобой я был
Оставь все и приходи

Оставь все и приходи
Мы построим дом наш снова
Вдалеке от меня, говоришь что не выдерживаешь
Оставь все и приходи


Разбивает голос мой оковы
Как ты мне нужна сегодня
Без тебя я не живу
Я не могу

Разбивает голос мой оковы
Как ты мне нужна сегодня
Все я отдаю в жизни
За то, чтобы ты была у меня


Оставь все и приходи
И на сложностях не останавливайся
О моей любви позаботься
Оставь все и приходиTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Come back (Γύρισε) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Βασίλης Καρράς
Василис Каррас
Vasilhs Karras

Поделиться: