Βασίλης Καρράς

Vasilhs Karras

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Στίχοι των τραγούδιών δίσκους

Τραγούδια
Послушай, друг
Listen, friend
Если любовь - преступление
If the love is crime
Будь проклят(а)
Damn you
Я заснул
I fell asleep
Удивляюсь
I wonder
Падает дождем огонь на дорогу мою
The fire is raining on my way
Об одном и том же человеке мы говорим
We speak about the same person
Вернись
Come back
Я не полюблю снова
I will not love again
Я не иду никуда
I don't go anywhere
Две двери у жизни (Последний мой вечер)
Life has two doors (My last evening)
Одну песню спой мне еще
Sing me one more song
Любовь моя неизлечимая
My incurable love
Любовная (В пироге)
Love song (in a canoe)
История моя, грех мой
My story, my sin
И мало-помалу
And bit by bit
Я горю и медленно таю
I am burning and slowly melting
Волчица
She-wolf
Она меня убила, потому что я ее любил
She killed me, because I loved her
Все ложь
Everything is a lie
Принцесса
Princess
Я люблю тебя, потому что ты красивая
I love you because you are beautiful
Я тебе все сказал
I told you everything
Черные глаза твои
Your black eyes
Последняя сигарета
Last cigarette
Сокровище
Treasure
Христос воскресе
Christ is risen

Στίχοι
Об одном и том же человеке мы говорим
We speak about the same person
Поделиться: