Δεν είναι τώρα πια εδώ

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Δεν είναι τώρα πια εδώ
Στίχοι:
Μουσική:

Το’δα στα μάτια της είναι αλήθεια
ήταν μαζί μου από συνήθεια
χωρίς μια λέξη χωρίς αντίο
τώρα θα ζω μόνος για δύο

Δεν κάνει βόλτες στα όνειρά μου
έφυγε πλήγωσε την καρδιά μου
μόνος στους δρόμους τριγυρίζω
το όνομά της ψιθυρίζω


Δεν είναι τώρα πια εδώ
πονάω φωνάζω τρέμω δακρύζω
Δεν είναι τώρα πια εδώ
φωτογραφίες γράμματα σκίζω
Δεν είναι τώρα πια εδώ
να’ξερα αν θέλει να γυρίσει
κι εγώ τη συγχωρώ

Δεν είναι τώρα πια εδώ
μου’λεγε μια ζωή για πάντα
Δεν είναι τώρα πια εδώ
εγώ που έδωσα τα πάντα
Δεν είναι τώρα πια εδώ
νιώθω πως τέλειωσε η ζωή μου
δεν είναι πια εδώ


Νιώθω τις νύχτες πως μ’αγγίζει
στιγμές αγάπης μου χαρίζει
χάρτινα όνειρα καμμένα
μεσ’τη ψυχή μου κλειδωμένα
She is not here anymore
Lyrics:
Music:

I saw it in her eyes, it is true
She was with me from habit
Without a word, without "bye"
Now I will live alone for two

She does not walk in my dreams
She went away, she hurt my heart
I wander alone in the streets
I whisper her name


She is not here anymore
I'm hurt, I shout, I tremble, I weep
She is not here anymore
I tear photos, letters
She is not here anymore
I wish I knew if she wants to come back
And I forgive her

She is not here anymore
She told me - life forever
She is not here anymore
Me who gave her everything
She is not here anymore
I feel that my life has finished
She is not here anymore


I feel at nights that she touches me
She presents me moments of love
Paper burnt dreams
Locked in my soulTranslated by Marina Boronina
Ее нет здесь теперь
Слова:
Музыка:

Я увидел это в ее глазах, это правда
Она была со мной по привычке
Без слова, без "пока"
Теперь я буду жить один за двоих

Она не гуляет в мечтах моих
Она ушла, ранила сердце мое
Один я по дорогам скитаюсь
Имя ее шепчу


Ее нет здесь теперь
Мне больно, я кричу, дрожу, плачу
Ее нет здесь теперь
Фотографии, письма рву
Ее нет здесь теперь
Знать бы мне, хочет ли она вернуться
И я ее прощаю

Ее нет здесь теперь
Она мне говорила вся жизнь навсегда
Ее нет здесь теперь
Я, кто ей дал все
Ее нет здесь теперь
Я чувствую, что закончилась жизнь моя
Ее нет здесь теперь


Я чувствую ночами, что она меня касается
Моменты любви мне дарит
Бемажные мечты сожженные
В душе мои заключенныеTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song She is not here anymore (Δεν είναι τώρα πια εδώ) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πλούταρχος
Яннис Плутархос
Giannhs Ploutarxos

Look video, clip and/or listen to audio
Νίκος Οικονομόπουλος
Никос Икономопулос
Nikos Oikonomopoylos

Поделиться: