Μελίνα Ασλανίδου

Melina Aslanidou

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Если я откажусь от тебя, любовь моя
If I deny you, my love
Будь проклят(а)
Damn you
Откройся, камень
Open, stone
Ах, Греция, я люблю тебя
Ah, Greece, I love you
Никто не пожалел меня (Сердце мое бедное)
Nobody has taken pity on me (My poor heart)
Я не плачу по 'сейчас'
I don't cry about now
Не существуют ангелы
There are no angels
Луны-близнецы
Twin moons
Две лжи
Two lies
Звезда падает, падает
A star is falling, falling
Такова жизнь
Life is like this
Жизнь ведет такси
The life rides taxi
Я выпью сегодня луну
Tonight I will drink the moon
Мы будем двигаться вперед вместе
We will advance together
Моря (в глазах твоих моря)
Seas
Салоники
Thessaloniki
Я горю и медленно таю
I am burning and slowly melting
Я горю, я горю
I'm burning, I'm burning
Далеко от меня уйди
Go far away from me
Меня увлек поток
The stream carried me along
Мраморный царь
Marble King
Все, что я люблю - твое
Everything I love is yours
Столько времени прошло
Time goes
Идет, идет, идет
Goes, goes, goes
Пойдем погуляем по луне
Let's walk on the moon
Пойдем на прогулку (Бахче Чифлик, Хаджи Бахче)
Let's go for a walk (Baxe Tsifliki, Hatji Bahche)
Жалобные слова
Grievance words
Возьми мой след
Come upon my tracks
Прошедшие мои любови
My passed loves
То Будда, то Кудас
Sometimes Buddha, sometimes Koudas
Принцесса
Princess
Я люблю тебя как грех
I love you like sin
Останови часов стрелки
Stop the clock's hourhands
Поцелуи на ночь
Goodnight kisses
Что я тебе сделала, что ты пьешь
What have I done to you and you drink
Ошибка
The mistake
Старое мое пальто
My old coat
Целуй меня
Kiss me
Годы ласточки
Years swallows
Поделиться: