Εϊβαλά

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Εϊβαλά
Εκτελεστής:
Δήμητρα Γαλάνη

Χθες το λιόγερμα εϊβαλά
χθες το δειλινό
ήρθαν κι έκλεψαν εϊβαλά
τον αυγερινό
ήταν έντεκα ήταν δώδεκα
ήταν δεκατρείς
όλοι μ' άλογα όλοι μ' άρματα
να τους φοβηθείς


Τρέχει ο Μπότσαρης εϊβαλά
και ο Καραφωτιάς
παίρνουν τ' άρματα εϊβαλά
της αρβανιτιάς
κι απ' το πάλεμα απ' το μάτωμα
κι απ' το μακελειό
σπίτια ράγισαν και γκρέμισαν
σείστει το βουνό


Χτες το λιόγερμα εϊβαλά
χτες το δειλινό
εϊ μας πήρανε εϊβαλά
τον αυγερινό
Γεια σου Μπότσαρη εϊβαλά
και Καραφωτιά
που ντροπιάσατε εϊβαλά
την αρβανιτιά
Эйвала
Исполнитель:
Димитра Галани

Вчера на закате, эйвала,
Вчера в вечернее время,
Пришли и украли, эйвала,
Утреннюю звезду.
Их было одиннадцать, их было двенадцать,
Их было тринадцать,
Все с конями, все с оружием,
Бойся их.


Бежит Ботсарис, эйвала,
И Карафотиас,
Берут оружие, эйвала,
Арванитов.
От борьбы, от коровотечения,
От бойни
Дома расщепились и порушились,
Колеблется гора.


Вчера на закате, эйвала,
Вчера в вечернее время,
Эй, у нас взяли, эйвала,
Утренюю звезду.
Здравствуй, Ботсарис, эйвала,
И Карафотиас,
Что стеснили, эйвала,
Арванитов.Автор перевода: Марина Боронина
Eivala
Performer:
Dimitra Galani

Yesterday, at sunset, eivala
Yesterday in the evening,
The came and stole, eivala
The morning star.
They were eleven, they were twelve
Thee were thirteen,
All of them with horses, all of them with weapons,
To be afraid of them


Botsaris is running, eivala,
And Karafotias,
They take the weapons
Of Arvanites.
From the fight, from the bleeding
From the carnage
Houses were split and ruined,
The mountain is quaking.


Yesterday, at sunset, eivala
Yesterday in the evening,
Hey, thay have taken away, eivala,
The morning star.
Hail, Botsaris, eivala,
And Karafotias,
That you have hindered, eivala,
Arvanites.Автор перевода: Марина Боронина
Примечания
Εϊβαλά - турецкое слово. Я нашла в интернете два варианта, которые могут быть.
Первый:
«Эйваллах» (Eyvallah) – «Спасибо», «До свидания», «Хорошо, я согласен». Так говорят, когда отказываются от чего-либо («Спасибо, нет»), соглашаются с чем-либо («Хорошо, я согласен») или когда уходят («До свидания»).

Но мне нравится второй больше, он больше подходит по смыслу, хотя звучит иначе:
«Эвел Аллах» (Evelallah) – «С помощью Аллаха», «С Божьей помощью». Это словосочетание употребляется, когда кто-то достаточно уверен в себе и собственных силах.

Маркос Боцарис - известный греческий военачальник, герой Освободительной войны Греции 1821-1829 гг.
Альбомы и сборки
Песня Эйвала (Εϊβαλά) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δήμητρα Γαλάνη
Димитра Галани
Dhmhtra Galanh

Поделиться:
1