Εϊβαλά

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Εϊβαλά
Εκτελεστής:
Δήμητρα Γαλάνη

Χθες το λιόγερμα εϊβαλά
χθες το δειλινό
ήρθαν κι έκλεψαν εϊβαλά
τον αυγερινό
ήταν έντεκα ήταν δώδεκα
ήταν δεκατρείς
όλοι μ' άλογα όλοι μ' άρματα
να τους φοβηθείς


Τρέχει ο Μπότσαρης εϊβαλά
και ο Καραφωτιάς
παίρνουν τ' άρματα εϊβαλά
της αρβανιτιάς
κι απ' το πάλεμα απ' το μάτωμα
κι απ' το μακελειό
σπίτια ράγισαν και γκρέμισαν
σείστει το βουνό


Χτες το λιόγερμα εϊβαλά
χτες το δειλινό
εϊ μας πήρανε εϊβαλά
τον αυγερινό
Γεια σου Μπότσαρη εϊβαλά
και Καραφωτιά
που ντροπιάσατε εϊβαλά
την αρβανιτιά
Eivala
Performer:
Dimitra Galani

Yesterday, at sunset, eivala
Yesterday in the evening,
The came and stole, eivala
The morning star.
They were eleven, they were twelve
Thee were thirteen,
All of them with horses, all of them with weapons,
To be afraid of them


Botsaris is running, eivala,
And Karafotias,
They take the weapons
Of Arvanites.
From the fight, from the bleeding
From the carnage
Houses were split and ruined,
The mountain is quaking.


Yesterday, at sunset, eivala
Yesterday in the evening,
Hey, thay have taken away, eivala,
The morning star.
Hail, Botsaris, eivala,
And Karafotias,
That you have hindered, eivala,
Arvanites.Translated by Marina Boronina
Эйвала
Исполнитель:
Димитра Галани

Вчера на закате, эйвала,
Вчера в вечернее время,
Пришли и украли, эйвала,
Утреннюю звезду.
Их было одиннадцать, их было двенадцать,
Их было тринадцать,
Все с конями, все с оружием,
Бойся их.


Бежит Ботсарис, эйвала,
И Карафотиас,
Берут оружие, эйвала,
Арванитов.
От борьбы, от коровотечения,
От бойни
Дома расщепились и порушились,
Колеблется гора.


Вчера на закате, эйвала,
Вчера в вечернее время,
Эй, у нас взяли, эйвала,
Утренюю звезду.
Здравствуй, Ботсарис, эйвала,
И Карафотиас,
Что стеснили, эйвала,
Арванитов.Translated by Marina Boronina
Notes
Εϊβαλά is a turkish expression, means smth like "with the help of Allah", a kind of Godspeed.

Markos Botsaris - famous Greek hero Greek War of Independence 1821-1829.
Albums and collections
Song Eivala (Εϊβαλά) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δήμητρα Γαλάνη
Димитра Галани
Dhmhtra Galanh

Поделиться: