Μικρές επαναστάσεις

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Μικρές επαναστάσεις
Εκτελεστής:
Αλέκα Κανελλίδου

Αγάπησέ με με τα λάθη μου
τα κόμπλεξ και τις αντιφάσεις
με το λουλούδι και τ' αγκάθι μου
και τις μικρές μου επαναστάσεις


Αγάπα με σαν έναν άνθρωπο
που δε γεννήθηκε στο μέλλον
που αμάρτησε και τον εδιώξανε
από το τάγμα των αγγέλων


Αγάπησέ με δίχως όρια
αν θέλεις να με αναστήσεις
δεν έχω άλλα περιθώρια
για λόγια και για ψευδαισθήσεις




Маленькие восстания
Исполнитель:
Алека Канеллиду

Полюби меня с ошибками моими
Комплексами и противоречиями
С цветком и шипом моими
И маленькими моими восстаниями


Люби меня как человека
Который не родился в будущем
Который согрешил и его выгнали
Из батальона ангелов


Полюби меня без границ
Если хочешь меня воскресить
У меня нет других запасов
Для слов и иллюзий



Автор перевода: Марина Боронина
Small rebellions
Performer:
Aleka Kanellidou

Love me with my mistakes
Complexes and contradictions
With my flower and with the thorn
And my small rebellions


Love me as a human
Which was not born in the future
Which have sinned and they have turned him out
Of battalion of angels


Love me without limits
If you want to resurrect me
I don't have another margins
For words and illusions



Автор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня Маленькие восстания (Μικρές επαναστάσεις) вошла в следующие альбомы:

Поделиться: