Άννα Βίσση Live, 1993


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Άννα Βίσση Live - 1993 - Исполнители альбома
Άννα Βίσση Анна Висси

Скачать бесплатно
http://dfiles.ru/files/tg76oc5ua
http://dfiles.ru/files/rre5099yk

Песни из альбома
Δε θέλω να ξέρεις Не хочу, чтобы ты знал
Δώδεκα Двенадцать
Εφτά τραγούδια θα σου πω Семь песен я тебе спою
Κάθε λιμάνι και καημός Каждая гавань и печаль
Όνειρο δεμένο Мечта cвязанная
Σ' αγαπώ γιατί είσ' ωραία Я люблю тебя, потому что ты красивая
Σαν και μένα καμιά Как я ни одна
Στα χρόνια της υπομονής В годы терпения
Σταλιά-σταλιά Каплю за каплей
Τα δειλινά Вечера