Μάνος Κουφιανάκης

Manos Koufianakis

list of songs with translations, biography, discography


Lyrics for the songs
Ты был ветром
You were wind
Никогда ты не исчезай из жизни моей
Don't ever disappear from my life
Поделиться: