Γιάννης Παπαϊωάννου

Giannis Papaioannoy

list of songs with translations, biography, discography


Songs
Не говори мне, потому что я забываю (Ты не нужна мне больше)
Do not tell me, because I forget (I do not want you anymore)

Music for the songs
Открой, открой, потому что я не могу
Open, open, because I can't stand
До рассвета
Before the dawn
Зачем тебе деньги
What do you need money for
Поделиться: