Επειδή σ' αγαπώ

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Επειδή σ' αγαπώ
Εκτελεστής:
Μανώλης Μητσιάς

Επειδή σ' αγαπώ ως και οι πέτρες ανθίζουν στη γλάστρα
επειδή σ' αγαπώ το φεγγάρι φιλιέται με τ' αστρα
επειδή σ' αγαπώ "σ' αγαπώ" γράφω σ' όλους τους τoίχους
επειδή σ' αγαπώ ξαγρυπνώ στης καρδιάς σου τους ήχους


Επειδή σ' αγαπώ τα φτερά ξαναράβω στους ώμους
επειδή σ' αγαπώ ξαναβγαίνω με τσέρκι στους δρόμους
και φωνάζω στους δρόμους σ' αγαπώ


Επειδή σ' αγαπώ τα λαμπιόνια του ο ήλιος ανάβει
επειδή σ' αγαπώ το κρεβάτι μας είναι καράβι
επειδή σ' αγαπώ το ταξίδι αυτό δεν τελειώνει
επειδή σ' αγαπώ τούτη η λέξη ποτέ δε παλιώνει
Because I love you
Performer:
Manolis Mitsias

Because I love you, even the stones blossom in the flowerpot
because I love you, the moon kisses with the stars
because I love you, I write "I love you" on all walls
because I love you, I stay awake in the sounds of your heart.


Because I love you, I sew again wings to shoulders
because I love you, I come out again with a hoop in the streets
and I shout in the streets "I love you".


Because I love you, the sun lights up it's lamps
because I love you, our bed is a ship
because I love you, this journey doesn't finish
because I love you, this word never ages.Translated by Marina Boronina
Поскольку я люблю тебя
Исполнитель:
Манолис Митсиас

Поскольку я люблю тебя так, что даже камни расцветают в цветочном горшке,
Поскольку я люблю тебя, луна целуется со звездами,
Поскольку я люблю тебя, "я люблю тебя" я пишу на всех стенах,
Поскольку я люблю тебя, я без сна в сердца твоего звуках.


Поскольку я люблю тебя, крылья снова пришиваю к плечам,
Поскольку я люблю тебя, выхожу с серсо на дороги,
И кричу на дорогах "я люблю тебя".


Поскольку я люблю тебя, светильники свои солнце зажигает,
Поскольку я люблю тебя, кровать наша - корабль,
Поскольку я люблю тебя, путешествие это не заканчивается,
Поскольку я люблю тебя, это слово никогда не стареет.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Because I love you (Επειδή σ' αγαπώ) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Μανώλης Μητσιάς
Манолис Митсиас
Manwlhs Mhtsias

Поделиться: