Μίλα μου για την άνοιξη

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Μίλα μου για την άνοιξη
Εκτελεστής:
Μιχάλης Βιολάρης

Μίλα μου για την άνοιξη
όταν με βλέπεις μόνο
μίλα μου για την άνοιξη
να λησμονώ τον πόνο


Ένα κλωνάρι φεγγαριού
καρφώνω στα μαλλιά σου
να 'ναι δροσιά τα χάδια σου
κι αστέρια τα φιλιά σου


Μίλα μου για την άνοιξη
καλό γλυκό μου στόμα
μίλα μου όπως η βροχή
μιλά σιγά στο χώμα
Speak to me about the spring
Performer:
Mixalis Violaris

Speak to me about the spring
When you see me alone
Speak to me about the spring
For me to forget the pain


A twig of the moon
I stick to your hair
Your caresses to be the dew
And your kisses - the stars


Speak to me about the spring
My dear sweet mouth
Speak to me like the rain
Speaks quietly to the earthTranslated by Marina Boronina
Говори со мной о весне
Исполнитель:
Михалис Виоларис

Говори со мной о весне
Когда видишь меня одного
Говори со мной о весне
Чтобы я забыл боль


Ветвью луны
Я закалываю в волосы твои
Пусть будут росой руки твои
И звездами поцелуи твои


Говори со мной о весне
Милый нежный мой рот
Говори со мной, как дождь
Говорит тихо с землейTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Μιχάλης Βιολάρης
Михалис Виоларис
Mixalhs Biolarhs

Поделиться: