Το πάρτι

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Το πάρτι
Μουσική:

Να γράψω θέλω σ' αγαπώ πολύ
να πάψω θέλω γι' αυτό θα πιω πολύ
Παλιά κομμάτια που χόρευες θα βρω
ποια ξένα μάτια σε βλέπουν θησαυρό


Απόψε η νύχτα μοιάζει μ' απειλή
μεγάλη νύχτα κι εγώ μικρός πολύ
Λευκά σεντόνια ριγμένα στη καρδιά
για μένα χιόνια και γι' άλλους μυρωδιά


Νύχτα πάρ' την τη σκέφτομαι ξανά
κάνει πάρτι το χθες και με πονά
Νύχτα ζήτα με μπροστά της για χορό
γι' αγάπη κλαίω μα δεν τη συγχωρώ


Στενά μπαλκόνια, δειλινά στενά
καρδιές μπαλόνια πετούν στο πουθενά
Ποτάμι μαύρο στις φλέβες μου κυλάς
κι ας μην ξανάβρω τον τρόπο που φιλάς


Νύχτα παρ' την τη σκέφτομαι ξανά
κάνει πάρτι το χθες και με πονά
Νύχτα ρίξε με σαν άστρο στο κενό
γι' αγάπη κλαίω μα δεν τη συγκινώ
The party
Music:

I want to write "I love you very much"
I want to stop, so I will drink much
Old songs, that you danced, I will find,
What foreign eyes see you as a treasure?


Tonight the night looks like a threat
Big night and I am very small
White sheets thrown on the heart
Snow for me, and fragrance for others.


Night, take her, I think of her again
The yesterday makes party and hurts me
Night, invite me for a dance in front of her
I cry for love, but I do not forgive her.


Narrow balconies, narrow sunsets
Hearts as balloons fly to nowhere
As black river you flow in my veins
And let me not find again the way you kiss


Night, take her, I think of her again
The yesterday makes party and hurts me
Night, throw me like a star into the emptiness
I cry for love, but she does not respond.Translated by Marina Boronina
Вечеринка
Музыка:

Написать хочу "я очень тебя люблю"
Перестать хочу, поэтому я выпью много,
Старые хиты, где ты танцевала, найду,
Какие чужие глаза тебя видят сокровищем?


Сегодня ночь похожа на угрозу,
Большая ночь и я маленький очень,
Белые простыни, брошенные в сердце,
Для меня зима, для других - благоухание.


Ночь, забери ее, о ней думаю снова,
Вчерашний день празднует и мне причиняет боль
Ночь, пригласи меня перед ней на танец,
О любви плачу, но ее не прощаю.


Узкие балконы, закаты узкие,
Сердца, воздушные шары, летят вникуда,
Рекой черной в венах моих течешь,
И пусть я не обрету вновь ту манеру, как ты целуешь.


Ночь, забери ее, о ней думаю снова,
Вчерашний день празднует и мне причиняет боль
Ночь, брось меня как звезду в пустоту,
О любви плачу, но ее не волную.Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Μανώλης Μητσιάς
Манолис Митсиас
Manwlhs Mhtsias

Look video, clip and/or listen to audio
Μιχάλης Χατζηγιάννης
Михалис Хатзияннис
Mixalhs Xatzhgiannhs

Look video, clip and/or listen to audio
Λούκας Γιώρκας
Лукас Йоркас
Loukas Giwrkas

Поделиться: