Μαρία με τα κίτρινα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Μαρία με τα κίτρινα
Στίχοι:

Μαρία με τα κίτρινα,
ποιον αγαπάς καλύτερα
ποιον αγαπάς καλύτερα
τον άνδρα σου ή τον γείτονα;


- Τον άντρα μου τον αγαπώ,
τον γείτονα καλύτερα.
Τον άντρα μου τον αγαπώ,
τον γείτονα καλύτερα.


- Να γίνει ο άντρας μάρμαρο
κι ο γείτονας τριαντάφυλλο
για να πατώ στο μάρμαρο
να κόβω το τριαντάφυλλο
Maria in yellow
Lyrics:

Maria in yellow
Whom do you love more
Whom do you love more
Your husband or the neighbour


I love my husband
Τhe neighbour more
I love my husband
Τhe neighbour more


The husband to become marble
And the neighbour - a rose
For me to step on the marble
And to cut the roseTranslated by Marina Boronina
Мария в желтом
Слова:

Мария в желтом,
Кого ты любишь больше,
Кого ты любишь больше,
Мужа своего или соседа?


Мужа своего я люблю,
Соседа больше,
Мужа своего я люблю,
Соседа больше.


Стал бы муж мрамором,
И сосед розой,
Чтобы ступала я по мрамору
И срезала розу.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Maria in yellow (Μαρία με τα κίτρινα) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Νάνα Μούσχουρη
Нана Мускури
Nana Mousxourh

Look video, clip and/or listen to audio
Χάρις Αλεξίου
Харис Алексиу
Xaris Aleksioy

Look video, clip and/or listen to audio
Δήμητρα Γαλάνη
Димитра Галани
Dhmhtra Galanh

Look video, clip and/or listen to audio
Βίκυ Λέανδρος
Вики Леандрос
Viky Leandros

Поделиться: