Ο παλιατζής

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ο παλιατζής

Αυτό το σπίτι που το βλέπεις σκοτεινό
τον παλιατζή απόψε νά ’ρθει περιμένει
για να μαζέψει ακόμα ό,τι μένει
από μια αγάπη που χτυπήθηκε σκληρά
από του μαύρου χωρισμού τη συμφορά


Πάρε ό,τι θέλεις, παλιατζή
από μια αγάπη που δε ζει
αφού δε ζούμε πια μαζί
πάρε ό,τι θέλεις, παλιατζή


Πάρ’ το τσουβάλι κι έλα μέσα, παλιατζή
έχω ενθύμια πολλά να το γεμίσεις
Μάζεψε όλες τις σκληρές μου αναμνήσεις
δεν έχω δύναμη να βλέπω τα παλιά
που μου θυμίζουν μια χαμένη αγκαλιά
Junkman

This house, which you see dark
Is waiting for a junkman to come tonight
To gather what is left yet
From a love, which was hit cruelly
By a misfortune of black parting


Take anything you want, junkman
From a love, which doesn't live
As we don't live together
Take anything you want, junkman


Take a sack and come in, junkman
I have many souvenirs for you to stuff it with
Gather all the cruel memories
I don't have strength to see the old
Which reminds me a lost embraceTranslated by Marina Boronina
Старьевщик

Этот дом, что ты видишь темным,
Старьевщика сегодня вечером ждет, чтобы тот пришел,
Чтобы собрать еще все то, что осталось
От одной любви, что истоптана жестоко
Черного расставания бедой


Возьми, что хочешь, старьевщик
От любви, что не живет
Раз мы не живем уже вместе
Возьми, что хочешь, старьевщик


Возьми мешок и заходи внутрь, старьевщик
У меня сувениров много, чтобы его ты наполнил
Собирай все затверделые мои воспоминания
У меня нет силы видеть старое
Что мне напоминает потерянное объятьеTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Junkman (Ο παλιατζής) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Στράτος Διονυσίου
Стратос Дионисиу
Stratos Dionysioy

Look video, clip and/or listen to audio
Νίκος Μακρόπουλος
Никос Макропулос
Nikos Makropoulos

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dhmhtrhs Mhtropanos

Поделиться: