Άστε με απόψε μοναχό

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Άστε με απόψε μοναχό

Υπάρχει μέσα στο μυαλό
κάποιο παράθυρο αδειανό
που πάει στα περασμένα
κι όταν θολώνει το μυαλό
απ’ το παράθυρο κοιτώ
τα χρόνια τα χαμένα


Άστε με απόψε μοναχό,
να μείνω εγώ κι εκείνη
μαζί με την ανάμνηση
που απ’ το μυαλό δε σβήνει


Κι αν νιώσω αγάπη μια βραδιά
σ’ άλλης γυναίκας αγκαλιά
το ψέμα δεν κρατάει
στο παραθύρι τ’ ανοιχτό
κάποια στιγμή θα ξεχαστώ
που στα παλιά με πάει
Leave me alone tonight

In the mind exists
Some empty window
Which looks out to the past
And when the mind becomes blurred
I watch from the window
The lost years


Leave me alone tonight
For me and her to stay
With the memory
Which doesn't die out in mind


And if I feel love one evening
In embrace of another woman
The lie won't be kept
In the opened window
Some moment I will be distracted
From what leads me in the pastTranslated by Marina Boronina
Оставьте меня сегодня вечером одного

Существует в разуме
Какое-то пустое окно
Которое ведет в прошлое
И когда затуманивается сознание
Смотрю из этого окна
На потерянные года


Оставьте меня сегодня вечером одного
Чтобы я остался и она
С воспоминанием
Которое не гаснет в сознании


И если вечером я почувствую любовь
В объятии другой женщины
Ложь не удержится
В этом открытом окне
На какое-то мгновение отвлекусь
От того, что ведет меня в старые временаTranslated by Polina Nekoz
Look video, clip and/or listen to audio
Στράτος Διονυσίου
Стратос Дионисиу
Stratos Dionysioy

Look video, clip and/or listen to audio
Μανώλης Λιδάκης
Манолис Лидакис
Manwlhs Lidakhs

Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πλούταρχος
Яннис Плутархос
Giannhs Ploutarxos

Look video, clip and/or listen to audio
Αντώνης Ρεπάνης
Антонис Репанис
Antwnis Repanhs

Поделиться: