Πρόσφατες καταχωρήσεις

Καπνισμένο τσουκάλι, 1975

τραγούδια με μεταφράσεις
Πληροφορίες για το δίσκο
Τραγούδια με μεταφράσεις
Поделиться: