Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς

Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά
που λένε τα γραμμένα,
τo `να σκοτώθηκε, τ’ άλλο λαβώθηκε
δε γύρισε κανένα


Για τον μαρμαρωμένο βασιλιά
ούτε φωνή, ούτε λαλιά
τον τραγουδάει όμως στα παιδιά,
σαν παραμύθι η γιαγιά


Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά,
δυο πετροχελιδόνια,
μα κει εμμείνανε κι όνειρο γίνανε
και δακρυσμένα χρόνια
Мраморный царь

Я послала две птицы в Коккини Милья
О которой поют предначертания судбы
Одна была убита, другая ранена
Не вернулась ни одна


О мраморном царе
Ни слуха, ни духа
Но о нем поет детям
Как сказку бабушка


Я послала две птицы в Коккини Милья
Два стрижа
Но там они остались и мечтою стали
И заплаканными годамиАвтор перевода: Марина Боронина
Marble King

I sent two birds to Kokkini Milia,
As predeterminations say
One was killed, the other was wounded,
No one returned


About the marble king
(There's) no voice, no chirp
However, about him to children
Like fairytale grandmother sings


I sent two birds to the Kokkini Milia,
Two swifts
But they stayed there and turned to a dream
And tearful yearsАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
Песня Константинополе и мифах/пророчествах о его возвращении.


Коккини Милья, Красная Яблоня - некое место, до которого будут бежать турки, которых будет гнать восставший из мертвых император Константин XI, о котором как раз и песня. Считается, что при падении Константинополя он превратился в мрамор и находится в подземной пещере у Золотых ворот при входе в Город.
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Χάρις Αλεξίου
Харис Алексиу
Xaris Aleksioy

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Γλυκερία
Гликерия
Glykeria

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Ελένη Τσαλιγοπούλου
Элени Тсалигопулу
Elenh Tsaligopoyloy

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μελίνα Ασλανίδου
Мелина Асланиду
Melina Aslanidou

Поделиться:
1