Μέρες αγάπης, 1973


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Μέρες αγάπης - 1973 - Исполнители альбома
Δήμητρα Γαλάνη Димитра Галани


Песни из альбома
Εϊβαλά Эйвала
Νταγιάντα Терпение