Μια ζωή πληρώνω

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Μια ζωή πληρώνω

Μια ζωή πληρώνω
αμαρτίες αλλονών
τέρμα ως εδώ
άλλο δεν μπορώ


Από σήμερα παλιόπαιδο θα γίνω
και θα αλλάξω χαρακτήρα και ζωή
σημασία δε θα δίνω
θα ‘χω την πόρτα μου κλειστή


Από σήμερα εμένα θα προσέχω
θα κοιτάζω τη δική μου τη ζωή
να πληρώνω δεν αντέχω
έχει τραβήξει το σκοινί
In life I pay

In life I pay
Sins of others
Up to here
I can't anymore


From today I will become scoundrel
I will change character and life
I won't attach importance
I will have my door closed


From today I will look after myself
I will look after my own life
I can't stand to pay
The tent is overdrawnTranslated by Marina Boronina
В жизни я плачу

В жизни я плачу
За грехи других,
Хватит на этом,
Больше не могу.


С сегодняшнего дня негодяем стану,
И сменю характер и жизнь,
Значения не буду придавать,
Будет у меня дверь закрыта.


С сегодняшнего дня о себе буду заботиться,
Я буду смотреть за своей собственной жизнью,
Платить больше не могу
Лопнуло мое терпениеTranslated by Marina Boronina
Notes
έχει τραβήξει το σκοινί - means a rope of a tent is drawn too much, that the patience is lost.
Look video, clip and/or listen to audio
Ρίτα Σακελλαρίου
Рита Сакеллариу
Rita Sakellariou

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dhmhtrhs Mhtropanos

Look video, clip and/or listen to audio
Πέγκυ Ζήνα
Пегги Зина
Pegky Zhna

Look video, clip and/or listen to audio
Δέσποινα Βανδή
Деспина Ванди
Despoina Bandh

Look video, clip and/or listen to audio
Έλενα Παπαρίζου
Елена Папаризу
Elena Paprizoy

Поделиться: