Θα 'θελα να ήσουν (Αγάπη μου)

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Θα 'θελα να ήσουν (Αγάπη μου)

Θα 'θελα να ήσουν σαν εικόνα άγια
σαν γλυκιά ανταύγεια να σε προσκυνώ
να μη σ' έχει αγγίξει χέρι άλλο ξένο
και να σε πηγαίνω ως τον ουρανό


Αγάπη μου, αγάπη μου
εγώ μονάχα σ' αγαπώ
αγάπη μου, αγάπη μου
πολύτιμη σαν φυλαχτό


Θα 'θελα να ήσουν άπιαστο λουλούδι
να 'σουνα τραγούδι που δεν το 'χουν πει
πρώτη να διαλέξω να σε τραγουδήσω
και να σε στολίσω με το καθετί
I would have liked you to be (My love)

I would have liked you to be like a holy icon,
Like a sweet reflection to worship you,
Another foreign hand not to touch you,
And me to lead you to heaven.


My love, my love,
I only love you,
My love, my love,
Precious like a talisman.


I would have liked you to be an untouched flower,
You to have been a song, which not sung before,
Me to be first who choose to sing you
And to adorn you with everything.Translated by Marina Boronina
Я бы хотела, чтобы ты был (Любовь моя)

Я бы хотела, чтобы ты был как икона святая,
Словно сладкий отблеск пред тобой преклоняться,
Чтобы не тронула тебя рука другая, чужая,
И я тебя отнесла к небу.


Любовь моя, любовь моя,
Я лишь тебя люблю,
Любовь моя, любовь моя,
Драгоценная как амулет.


Я бы хотела, чтобы ты был как нетронутый цветок,
Чтобы ты был песней, что не пели,
Первой мне выбрать и тебя спеть
И тебя украсить всем.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song I would have liked you to be (My love) (Θα 'θελα να ήσουν (Αγάπη μου)) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Μαρινέλλα
Маринелла
Marinella

Look video, clip and/or listen to audio
Τάνια Τσανακλίδου
Таня Тсанаклиду
Tania Tsanaklidoy

Поделиться: