Χίλια μύρια κύματα μακριά τ' Αϊβαλί

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Χίλια μύρια κύματα μακριά τ' Αϊβαλί

Χίλια μύρια κύματα μακριά τ' Αϊβαλί
Χίλια μύρια κύματα μακριά τ' Αϊβαλί


Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα εκεί, πάντα εκεί
με τα μακεδονίτικα πουλιά και τ' αρμενάκια
που ελοξοδρόμησαν και χάσανε την Μπαρμπαριά

Πότε παραμονεύοντας τον πόρφυρα
το μαύρο ψάρι έρχεται φεύγει
μικραίνουν οι κύκλοι του


Χίλια μύρια κύματα μακριά τ' Αϊβαλί
Χίλια μύρια κύματα μακριά τ' Αϊβαλί


Μεγάλωσαν τα γένια μας η ψυχή μας αλλιώτεψε
αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του
βοήθα καλέ μου μη φαγωθούμε μεταξύ μας


Χίλια μύρια κύματα μακριά τ' Αϊβαλί
Χίλια μύρια κύματα μακριά τ' Αϊβαλί


Ώρες ώρες μερεύουμε με τη χορδή της λύρας
δεμένος πισθάγκωνα στο μεσιανό κατάρτι
ο Χιώτης ο τυφλός τραγουδιστής βραχνός προφήτης
μασώντας τη μαστίχα του παινεύει την Ελένη
κι άλλοτε τη Τζαβέλαινα τραβάει στο χορό


Χίλια μύρια κύματα μακριά τ' Αϊβαλί
Χίλια μύρια κύματα μακριά τ' Αϊβαλί
A thousand myriad waves

A thousand myriad waves away from Aivali
A thousand myriad waves away from Aivali


Salty days and the sun is always there, always there
Along with the Macedonian birds and the Armenian ones
Who got confused on their way and lost the barbarian land

Occasionally, waiting for the shark, the black fish
He comes, goes away,
His circles are shortening


A thousand myriad waves away from Aivali
A thousand myriad waves away from Aivali


Our beards grew up, our soul has changed
The dog got angry is barking his voice
My friend help us, cause we will fight with each other


A thousand myriad waves away from Aivali
A thousand myriad waves away from Aivali


Sometimes, we calm down with the chord of lyre
Tied up backwards in the middle mast
The Chiot, the blind singer, a deep-voiced prophet
Chewing his mastic is praising Helen
And other times he drags Tzavellas' wife to dance, to dance


A thousand myriad waves away from Aivali
A thousand myriad waves away from AivaliThe translation doesn't belong to the site, it was taken hereTranslated by Marina Boronina
Тысяча десятков тысяч волн вдалеке от Айвалыка

Тысяча десятков тысяч волн вдалеке от Айвалыка
Тысяча десятков тысяч волн вдалеке от Айвалыка


Дни солоноватости, и солнце всегда там, всегда там
С македонскими птицами и армянскими
Что отклонились и потеряли Барбарию

Иногда, подкарауливая акулу,
Черная рыба подплывает, уплывает
Уменьшаются круги ее


Тысяча десятков тысяч волн вдалеке от Айвалыка
Тысяча десятков тысяч волн вдалеке от Айвалыка


Выросли бороды наши, душа наша изменилась
Разъяренная собака гавкает голосом своим
Помоги мне, хороший мой, не перегрызться нам между собой


Тысяча десятков тысяч волн вдалеке от Айвалыка
Тысяча десятков тысяч волн вдалеке от Айвалыка


Часами часами укрощаем струной лиры
Привязанный локтями назад к средней мачте
Хиосец, слепой певец, хриплый пророк
Пожевывая мастиху свою, восхваляет Элени
И в другой раз Дзавелену тянет в танец


Тысяча десятков тысяч волн вдалеке от Айвалыка
Тысяча десятков тысяч волн вдалеке от АйвалыкаTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Νίκος Ξυλούρης
Никос Ксилурис
Nikos Ksyloyrhs

Look video, clip and/or listen to audio
Αλκίνοος Ιωαννίδης
Алкиноос Иоаннидис
Alkinoos Iwannidhs

Look video, clip and/or listen to audio
Γιώργος Νταλάρας
Йоргос Даларас
Giwrgos Ntalaras

Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Χαρούλης
Яннис Харулис
Giannhs Xaroulhs

Поделиться: