Μιλτιάδης Πασχαλίδης

Miltiadhs Pasxalidhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Μουσική για τα τραγούδια των δίσκων

Τραγούδια
Будь проклят(а)
Damn you
Ах, Греция, я люблю тебя
Ah, Greece, I love you
Идет дождь в бедном квартале
It rains in poor neighborhood
Пошлины
Tolls
Любовь архангел
Love archangel
Любовная (В пироге)
Love song (in a canoe)
У меня есть кафе
I have a coffee-house
Русалка
Mermaid
Моя родина
My motherland
Каждый вечер всегда грустная
Every evening always sad
Эллада, матушка моя
Greece, my mother
Меня душит эта тишина
The silence suffocates me
Фея без сказки
Fairy without fairytale
Юг
South
Всегда смеющиеся
Always laughing
Жалобные слова
Grievance words
Пол
The floor
Умершие приветствия
Dead goodevenings
Роза
Roza
Словно обездоленный я брожу
Like a destitute I wander
Я тебе все сказал
I told you everything
Смирнские песни
Songs of Smyrna
Бумажная маленькая луна
Paper moon

Μουσική
Фея без сказки
Fairy without fairytale
Умершие приветствия
Dead goodevenings
Я тебе все сказал
I told you everything

Στίχοι
Фея без сказки
Fairy without fairytale
Умершие приветствия
Dead goodevenings
Поделиться: