Σ' αγαπώ, 1979


album songs with translations


Download free album of greek songs Σ' αγαπώ - 1979 - Singers of the album
Μαρινέλλα Marinella


Songs of the album
Ποτέ να μη χαθείς απ' τη ζωή μου Don't ever disappear from my life
Πρώτη μου φορά The first my time