Ξεκινάει μια ψαροπούλα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ξεκινάει μια ψαροπούλα

Ξεκινάει μια ψαροπούλα
απ' το γιαλό
απ' το γιαλό


Ξεκινά μια ψαροπούλα
απ' την Ύδρα τη μικρούλα
και πηγαίνει για σφουγγάρια
όλο γιαλό
όλο γιαλό


Έχει μέσα παλληκάρια
απ' το γιαλό
απ' το γιαλό


Έχει μέσα παλληκάρια
που βουτάνε για σφουγγάρια
γιούσες κι όμορφα κοράλλια
απ' το γιαλό
απ' το γιαλό


Έχει Συμιακούς Καλύμνιους
απ' το γιαλό
απ' το γιαλό


Έχει Υδραίους και Ποριώτες
Αιγινίτες και Σπετσιώτες
που 'ναι όλοι παλληκάρια
απ' το γιαλό
μες στο γιαλό


Γεια χαρά σας παλληκάρια
και στο καλό
και στο καλό


Γεια χαρά σας παλληκάρια
να μας φέρετε σφουγγάρια
γιούσες κι όμορφα κοράλλια
απ' το γιαλό
απ' το γιαλό
Отправляется рыбачья лодка

Отправляется рыбачья лодка
От берега
От берега


Отправляется рыбачья лодка
C Идры малюсенькой
И идет за губками
Все морем
Все морем


В ней молодцы
С берега
С берега


В ней молодцы
Что нырают за губками
Черными и красивыми кораллами
С берега
С берега


В ней Самосяне, Калимносяне
С берега
С берега


В ней Идряне и Поросяне
Эгинцы и Спецонцы
Все они молодцы
С берега
В море


Всего доброго, молодцы
И в добрый путь
И в добрый путь


Всего доброго, молодцы
Привезите нам губок
Черных и красивых кораллов
Из моря
Из моряTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Σωτηρία Μπέλλου
Сотирия Беллу
Swthria Mpelloy

Look video, clip and/or listen to audio
Μαρία Φαραντούρη
Мария Фарандури
Maria Farantouri

Look video, clip and/or listen to audio
Νάνα Μούσχουρη
Нана Мускури
Nana Mousxourh

Look video, clip and/or listen to audio
Σωκράτης Μάλαμας
Сократис Маламас
Swkraths Malamas

Look video, clip and/or listen to audio
Βασίλης Γισδάκης
Василис Гисдакис
Vasilhs Gisdakhs

Поделиться: