Κι εσύ θα φύγεις

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Κι εσύ θα φύγεις

Κι εσύ θα φύγεις
και θα περάσεις
και θα ξεχάσεις
κι εγώ θα μείνω
να αργοσβήνω
σε μια γωνιά


Ένα ρολόι σταματημένο
ένα καράβι ναυαγισμένο
ένα σπουργίτι κυνηγημένο
απ' το χιονιά


Όταν σημάνει
εκείνη η ώρα
η μαύρη ώρα
μη νιώσεις πόνο
κι άσε με μόνο
στην παγωνιά
And you will go away

And you will go away
And you will pass by
And you will forget
And I will remain
To slowly extinguish
In a corner.


A stopped clock,
A wrecked ship,
A sparrow chased
By the snowy weather


When will strike
That hour
The black hour,
Do not feel pain
And leave me alone
In the coldTranslated by Marina Boronina
И ты уйдешь

И ты уйдешь
И ты пройдешь
И ты забудешь
А я останусь
Чтобы медленно гаснуть
На углу


Часы остановившиеся
Корабль, потерпевший караблекрушение
Воробей, преследуемый
Снежной погодой


Когда пробьет
Тот час
Черный час
Не чувствуй боль
И оставь меня одного
На холодеTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song And you will go away (Κι εσύ θα φύγεις) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Τόλης Βοσκόπουλος
Толис Воскопулос
Tolhs Boskopoulos

Look video, clip and/or listen to audio
Αντώνης Ρέμος
Антонис Ремос
Antwnhs Remos

Поделиться: