Άνοιξε πέτρα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Άνοιξε πέτρα

Άνοιξε πέτρα να κλειστώ
ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει
αντί για νύφη πρέπει
πρέπει στα μαύρα να ντυθώ

Άνοιξε πέτρα για να μπω
χάνω τον άντρα που αγαπώ


Νύχτα κατέβα απ' τα βουνά
νύχτα μαυροφορούσα
ο άντρας που αγαπούσα
τώρα για άλληνε πονά

Νύχτα κατέβα απ' τα βουνά
μέρα να μη με δει ξανά


Μπάτε κορίτσια στο χορό
κι αφήστε με μονάχη
κόπηκα σαν το στάχυ
και τώρα τρέμω σαν φτερό

Μπάτε κορίτσια στο χορό
έχασα αυτόν που καρτερώ


Μπάτε κορίτσια στο χορό
γύρισε αυτός που καρτερώ
Open, stone

Open, stone for me to close myself
For the sun not, the sun not to see me
Instead of (like) bride I have to
I have to be dressed in black

Open, stone, for me to com in
I lose the man I love


Night, come down from the mountains
Night, black-wearing
The man, which I loved
Now aches for another (woman)

Night, come down from the mountains
For the night not to see me again


Go, girls, to the dance
And leave me alone
I was cut like an ear
And not I tremble like a feather

Go, girls, to the dance
I've lost the one I am waiting for


Go, girls, to the dance
The one I'm waiting for came backTranslated by Marina Boronina
Откройся, камень

Откройся, камень - я закроюсь
Чтобы солнце не, чтобы солнце меня не видело
Вместо того, чтобы как невеста, следует,
Следует в черное мне одеться

Откройся камень, чтобы мне войти
Я теряю мужчину, которого люблю


Ночь, спустись с гор
Ночь, носящая черное
Мужчина, которого я любила
Сейчас по другой страдает

Ночь, спустись с гор
День да не увидит меня снова


Идите, девушки, танцевать
И оставьте меня одну
Подкосили меня как колос
И теперь дрожу, как перо

Идите, девушки, танцевать
Я потеряла того, кого жду.


Идите, девушки, танцевать
Вернулся тот, кого жду.Translated by Marina Boronina
Notes
A superb recording of Marinella. They say when she got the song, she liked it so much, and she immediately began to rehearse it. But soon she was operated, and was not able even to speak sometime. In two days she had a recording, time pressed... She sang once, you can hear it in the film, and there was no other recording after, because this one was already perfect.
Look video, clip and/or listen to audio
Μαρινέλλα
Маринелла
Marinella

Look video, clip and/or listen to audio
Γλυκερία
Гликерия
Glykeria

Look video, clip and/or listen to audio
Μελίνα Ασλανίδου
Мелина Асланиду
Melina Aslanidou

Поделиться: